ഇത് വിശ്വസിക്കാമോ ???

എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഇമെയില്‍ ആണു ഈ പോസ്റ്റിനു ആധാരം..................
മെയിലിന്റെ പൂര്‍ണ രൂപം ഇതാ ഇവിടെ.........
Dear  All ,
Am so happy n proud to Introduce this cute n sweet gal to all of u...And this celebrity is a part of our creativenjoy for last more than 3 yrs …
And I know its too late to introduce her to all of u………
The Princess of Cyber world
The Youngest Web Designer in the World......
Sreelakshmi Suresh………
She designed 12 websites including
The Most Amazing Website about Kerala

Sreelakshmi Suresh - Profile
 
Name
Sreelakshmi Suresh

Year of Birth
1998

Father
Adv. Suresh M enon

Mother
Mrs. Viju Suresh

Address
28/539, Kavu Nagar


Chevayoor PO


Kozhikode 673 017 Kerala India

School
Presentation Higher Secondary School, Kozhikode

Class
VI

Titles
Youngest Girl Web Designer in the World


Youngest CEO in the World


CCWP - Cambridge Certified Web Publisher


Member - American Association of Webmasters

Brand Ambassador
InfoGroup Group of Companies

CEO

Mg. Partner

Director
YGlobes Technologies

First Website

Highest Honour
National Child Award for Exceptional Achievement 2008

Own Company
eDesign Technologies

Associated with
Cybrosys Techno Solutions (Pvt) Ltd

The Youngest CEO in the world..

 

She has won more than 40 national and International awards - some of them are.....
◊ Global Internet Directories Gold Award ( USA )
◊ American Association of Webmasters Merit Award
◊ American Association of Webmasters Membership
◊ Art Space's World Web Award of Excellence 2006-07 ( USA )
◊ Webmasters Ink Web Award ( USA )
◊ Golden Web Award ( USA )
◊ AIHC Platinum Award ( USA )
◊ WM8C Stamp of Excellence Award ( USA )
◊ Majon Web Select Seal of Excellence Award ( USA )
◊ Sixty Plus Education Award of Excellence ( Canada )
◊ Penmarric Bronze Award ( Canada )
◊ Feeblemind's Award of Excellence ( UK )
◊ La Luna Niche Best of the Web Award ( UK )
◊ Poetic Soul Award ( Brazil )
◊ Planeta Foto Silver Award ( Brazil )
◊ 37th Texa's Web Award ( USA )
◊ Moms Global Award for inspirational Website 2006-07 ( UK )
◊ The Webuilders TS Gold Award ( UK )
◊ Stormkeeper Award of Excellence ( UK )
◊ Alloha Award for Excellent Website ( Hawaii )
◊ Thomas Sims Greves Award of Excellence ( UK )
◊ ProFish-N-Sea Charters World Class Website Award ( Brazil )
◊ Swadeshi Science Movement Excellence Award 2007 ( India )
◊ Thapasya Excellence Award 2007 ( India )
◊ Lions Clubs Big Achiever Award 2007 ( India )
◊ VARNAM 2007 Puraskaaram ( India )
◊ Lions Clubs Big Achiever Award 2008 ( India )
◊ National Child Award for Exceptional Achievement 2008
Sreekutty says about her different sites…plz go thru this….
www.presentationhss.com- My school website designed when i was 8 years old
www.lionscalicutmetro.com website of Lions Club
www.mabrookmedicare.com - website of a travel agency
www.edesign.co.in - edesign is my own web designing company
www.e-sandesh.com - first website in malayalam for kids
www.sreekutty.com - my personal website
www.tinylogo.com - my dream project, a logo based seach engine
www.kozhikodedeaf.org - site for deaf's
www.barcouncilkerala.com - site for bar council of kerala, inauguration on 20-06-2009
www.maruthonkara.com - site for maruthonkara people by MASS QATAR
www.crickettvonline.com - site for online cricket news
www.stateofkerala.in -my own site, want to make it an encyclopedia of Kerala
Dear friends plz go thru www.stateofkerala.in and give ur valuable comments..
And kindly forward this mail to your frnds too…… And we must have to promote this youngest surprise as afan of creativenjoy its our duty…. Waiting for more surprises from sreekutty…..
ഇതില്‍  പറയുന്നതെല്ലാം സത്യമാണോ ആവോ!!!!!!!!!

ഈ കൂട്ടുകാരിയുടെ എല്ലാ വെബ്സൈറ്റുകളും രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യ്തിരിക്കുന്നത്  Links Media Technologies
Trivandrum, Kerala, India ആണു....(eg : http://www.whois-search.com/whois/www.stateofkerala.in)
Google പറയുന്നത് World's Youngest CEO,  Suhas Gopinath എന്നാണു .... ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ സൈറ്റുകള്‍ ഒഴികെ...(www.sreekutty.com ഗൂഗിള്‍ പറയുന്നു This site may harm your computer)

HTML, JavaScript, Flash contents, Photoshop Graphics   ഇവ എല്ലാം കൊണ്ടും സമൃദ്ധമാണ് എല്ലാ വെബ്സൈറ്റ്ഉം... www.stateofkerala.in എന്ന സൈറ്റ് php യിലും....
ഈ കുഞ്ഞു പെങ്ങള്‍ ഇതിനകം ഇതെല്ലം പഠിച്ചോ ?
ഇതില്‍ പറയുന്ന American Association of Webmasters Membership കാശു കൊടുത്താല്‍ ആര്‍ക്കും നേടാവുന്നതാണ് (റെഫ്  : http://www.bettercart.com/v4/go?s=aawm&=default&d=products&product=8316).........
അവളുടെ ആഡ്‌സെന്‍സ്‌ പ്രമോഷന്‍ ആകണം ഈ മെയിലിന്റെ ഉദ്ദേശം.....
18 വയസ് തികയാത്ത ഇവള്‍ക്കു 3 orkut profiles....(See orkutś terms : http://www.orkut.com/html/en-US/additionalterms.orkut.html)
1. http://www.orkut.co.in/Profile.aspx?uid=9259815318090031380
2. http://www.orkut.co.in/Main#FullProfile?rl=pcb&uid=485245159951293281
3. http://www.orkut.co.in/Profile.aspx?uid=3529900881092878563

കൂടുതല്‍ അന്വേഷണങ്ങള്‍ക്കു സമയം അനുവധിക്കുന്നില്ല.....
Share/Bookmark

1 comments:

malayali said...

ഹനാന്‍ ബിന്‍ത് ഹാഷിംനെ പറ്റി ബ്ലോഗ്സില്‍ വന്ന പോസ്റ്റുകള്‍ ആണ് ഇത് എഴുതാന്‍ പ്രേരകം ആയതു.......

Post a Comment

പുസ്തക ശേഖരം

 

Powered by tECHoZONE Solutions